Please reload

Senaste inlägg

Ut och leta trollsländor - nu börjar första inventeringsperioden

May 23, 2020

1/10
Please reload

Utvalda inlägg

Ut och leta trollsländor - nu börjar första inventeringsperioden

Griptångsflickslända. En tidigt flygande och ovanlig trollslända. Foto: Per Karlsson Linderum.

 

Äntligen har trollsländorna börjat flyga. De senaste dagarna har det varit masskläckning av de försommarens trollsländearter, speciellt fyrfläckad trollslända och flera arter flicksländor. Så nu är det dags för årets första inventeringsperiod (slutet av maj-juni) i atlasprojektet sista år. Ut och hjälp till du också. Från och med mitten av nästa vecka så börjar inventeringen officiellt. Längst ned finns en lista på rutor som inte är färdiginventerade för period 1. Dessutom finns lokalförslag för varje ruta. Om du gör ett besök vid någon av dessa lokaler meddela mig (Per Karlsson Linderum) eller lägg ut rapporterna direkt på Artportalen. Meddela och rapportera även om du inte sett någon trollslända alls, förutsatt att de var bra väder och mellan 9-16 på dagen. En del lokaler i listan nedan kanske inte har några arter alls. Detta kan till exempel gälla bäckar och diken som generellt är artfattiga. Besökta lokaler stryks i denna lista dagligen. Som kartan visar nedan så har den stora majoriteten av Närke redan inventerats och med en gemensam sista insats kommer vi vara nära 100% täckning! 

 

Nästa helg 30-31 maj har vi dessutom utflykt. Mer information kommer torsdagen 28 maj. Följ med du också!

 

Atlasrutor för period 1. Gröna rutor färdiga och blåa rutor bokade. Röda ska ej inventeras.

 

LISTA PÅ LOKALER FÖR PERIOD 1

 

10F6a Klockhammar

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

till exempel göl N om Östra Ånnabodasjön eller Igeltjärnen

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Blackstaån vid flera vägöverfarter (norr Tysslingen)

 

10F6e Kägleholm

Näringsfattiga klarvattensjöar

tex Tjugestasjöns västra sida

Snabbringande vatten i skogsmiljö

t bäckarna S och O om Opphammar

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Järleån

 

10F6g Käglan

Medelnäringsrika-näringsrika vegetationsrika sjöar och dammar

grusgropen NO Vännäs

Nyskapade störda vatten

grusgropen NO Vännäs

Vegetationsrika kärr

kärr SV om Ringsmossen

 

10E4g Villingsberg

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

Älgtjärnen

Näringsfattiga klarvattensjöar

till exempel Stora Villingen

Vegetationsrika kärr

Hundgropskärret

Snabbringande vatten i skogsmiljö

Norshammarsälven eller Kärmsälven

 

10 F4a Latorp

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

östra hörnet av Småsjöarna nära Ånnaboda

Näringsfattiga klarvattensjöar

Södra Ånnabodasjön

Vegetationsrika kärr

Lillsjön intill Latorp

Snabbringande vatten i skogsmiljö

ån genom Garphyttan

 

10 F4e Glanshammar

Nyskapade störda vatten

grustäkten på Ässön

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Äverstaån

 

10 F4g Slyte

Medelnäringsrika-näringsrika vegetationsrika sjöar och dammar

Storängen eller Varvsviken, Göksholm

Nyskapade störda vatten

VNV Ekeberg eller brott N om Bohammarstorp

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Åstabäcken

 

10 F4i Lunger

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

ån/diken som rinner söderut förbi Lunger till Hjälmaren

 

10 G4a Fröshammarsviken

Medelnäringsrika-näringsrika vegetationsrika sjöar och dammar

Testen

 

10 E2i Hidingebro

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

Skortesjön eller Dammsjön

Näringsfattiga klarvattensjöar

Nybergssjön

Nyskapade störda vatten

viltvatten NO Granhult/SV Fjugesta eller NO Kolstorp

Vegetationsrika kärr

kärr S om Bottenlyckan

Snabbringande vatten i skogsmiljö

Lillån genom Vekhyttansområdet, Sälven mfl

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Svartån vid Hidingebro

 

10 E0c Åtorp

Näringsfattiga klarvattensjöar

Skagern N om Vårbo

Snabbringande vatten i skogsmiljö

kraftstationen N om Forsnäs

 

10 E0e Svartå

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

Björnbråstjärnen eller gölarna på Stora Gålsjömossen

Näringsfattiga klarvattensjöar

Toften

Vegetationsrika kärr

västra sidan av Stora Klingen

 

10 E0i Tångeråsa

Nyskapade störda vatten

tex Getingeberg, Skarby eller NV om Stora Tjugesta

Vegetationsrika kärr

Lillåns utlopp i Svartån

Snabbringande vatten i skogsmiljö

Svartån

Långsamt rinnande vatten i jordbruksmiljö

Ruggabäcken

 

09 E8c Julömossen

Brunvattensjöar omgivna av gungflyn

gölar på mossen söder om Julön

Näringsfattiga klarvattensjöar

Skagern

 

Please reload

Följ oss

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Sök efter taggar